Belastingen in Nederland

Alles over belastingen in Nederland!

We hebben allemaal te maken met belastingen in Nederland. Dit tot grote ergernis van veel mensen. De belastingen in Nederland vormen het grootste deel van de inkomsten van de overheid. Maar de staat ontvangt ook inkomsten uit de verkoop van bijvoorbeeld aardgas. Maar dat is nog niet alles wat de overheid krijgt. Ook inkomsten uit de winst van bedrijven waar zij eigenaar van zijn, te denken aan KPN en KLM. De omzetbelasting en de loonbelasting zijn goed voor in totaal 70% van de belastinginkomsten. 15% wordt behaald door de vennootbelasting.

 

Belastingen in Nederland afdragen…

Veel mensen moeten belastingen in Nederland afdragen. U heeft te maken met een onderscheid van twee opties, de directe en de indirecte belastingen. De directe belastingen, zijn de belastingen die door de belastingplichtige zelf worden afgedragen. Deze worden afgedragen aan de belastingdienst. Er kan hierbij worden gedacht aan de inkomstenbelasting.

Als iemand anders de belastingen af gaat dragen aan de belastingdienst dan is er sprake van indirecte belastingen. U zou hierbij kunnen denken aan de accijnzen. Deze belasting zit in de prijs verwerkt van bijvoorbeeld diensten en goederen.

21% BTW moet betaald worden bij bijvoorbeeld sieraden of een cd, dit zijn namelijk de luxe producten die we niet echt nodig hebben om te kunnen leven. Er kan ook 6% BTW worden gevraagd, dit wordt gevraagd bij producten zoals brood en melk. Verder is er ook nog een 0% tarief, dit is het tarief voor bijvoorbeeld medicijnen. Daar kan alleen een beroep op gedaan worden wanneer er sprake is van vrijstelling van
omzetbelasting.

 

De belastingheffende instanties!

Voor de belastingen in Nederland zijn er een aantal belasting heffende instanties. Het gaat hierbij om de Waterschappen, de Openbare lichamen BES, de gemeenten, de provincies en het Rijk. Er worden ook belastingen geheven door de Nederlandse rijksoverheid in Europees Nederland. Het gaat dan over de rijksbelastingen op winst, vermogen en op het inkomen. Het gaat hierbij om:

• Inkomstenbelasting: Wet
inkomstenbelasting 2001

• Kansspelbelasting

• Loonbelasting: Wet op de
loonbelasting 1964

• Vennootschapsbelasting:
Wet op de vennootschapsbelasting 1969

• Dividendbelasting: Wet op
de dividendbelasting 1965

• Erfbelasting en
schenkbelasting: Successiewet 1956

 

Kostprijsverhogende rijksbelastingen

Er kan ook worden gesproken over kostprijsverhogende rijksbelastingen. Dit zijn de omzetbelasting, de rechten bij invoer en uitvoer en de accijnzen. Deze accijnzen kunnen weer verdeeld worden in alcoholaccijns, bieraccijns, wijnaccijns, de wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van diverse andere middelen, tabaksaccijns, suikeraccijns en accijns van minerale oliën. Vervolgens zijn er nog de milieuheffingen. De wet belastingen op milieugrondslag maakt een onderscheid tussen verpakkingsbelasting, kolenbelasting, energiebelasting en belasting op leidingwater. Dan is er ook nog motorrijtuigenbelasting. De belastingen in Nederland zijn er dus genoeg!

Dan zijn er nog de belastingen die worden geheven door de Nederlandse rijksoverheid in het Caribisch gebied. Dan kan er gedacht worden aan de inkomstenbelasting – Wet inkomstenbelasting BES, algemene bestedingsbelasting – Belastingwet BES, kansspelbelasting – Belastingwet BES, accijnzen – Douane- en Accijnswet BES (deze worden verdeeld in benzine, bier, wijn, gedestilleerd, sigaretten, rooktabak en sigaren en cigarillo’s), overdrachtsbelasting – Belastingwet BES, opbrengstbelasting – Belastingwet BES, loonbelasting – Wet loonbelasting BES en de vastgoedbelasting – Belastingwet BES.

 

Wijzigingen bij belastingen in Nederland

Ieder jaar kunnen er wijzigingen plaatsvinden bij de belastingen. Per 1 oktober 2012 is de BTW bijvoorbeeld verhoogd van 19% naar 21%. Veel mensen waren het hier uiteraard niet mee eens. We gaan ook niet meer verdienen, er zijn juist veel meer mensen de laatste tijd hun baan zijn kwijt geraakt en dit is in hun ogen dan ook niet eerlijk.

Er kan ook een wijziging plaatsvinden in uw voordeel. Hierbij kan gedacht worden aan het terugkrijgen van belastingen. Wanneer de blauwe brieven van de belastingdienst op de deurmat vallen zijn de mensen niet blij, tenzij ze geld terugkrijgen, dan is het ineens een prachtige dag. Het is bij de belastingen belangrijk dat u de regels goed kent en met een eigen bedrijf dient u goed op de hoogt te zijn wanneer u belasting moet betalen en waarover.

 

Belastingen in Nederland bij handelen op de beurs

Wanneer er wordt gehandeld op de beurs, zoals ik dat ook met succes doe (€2000,- gemiddeld per maand), hoeft er alleen maar 1,2% vermogensrendementsheffing te worden afgedragen. Dit is dus maar een erg klein percentage en wanneer uw winsten dus hoger liggen dan 1,2% maakt u erg mooie winsten. Over sparen wordt ook 1,2% vermogensrendementsheffing gevraagd.

U bent dus veel beter uit als u ervoor kiest om te gaan handelen op de beurs. Kijk verder op deze site om meer te weten te komen over hoe u succesvol kunt handelen op de beurs en waar u het beste uw geld in kunt gaan investeren!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *